top of page
  • Writer's picturePhilippine Embassy in Cairo

ADVISORY TO FILIPINOS ON ILLEGAL RECRUITMENT TO COMMIT CYBERCRIMES IN SOUTHEAST ASIA

ADVISORY TO FILIPINOS ON ILLEGAL RECRUITMENT TO COMMIT CYBERCRIMES IN SOUTHEAST ASIA


The Philippine Embassy in Cairo would like to warn all Filipinos in Egypt, Sudan, Ethiopia, Djibouti and Eritrea of the increasing number of cases of Filipinos being illegally recruited from the Philippines and in other countries by criminal syndicates based in Southeast Asian countries to commit cybercrimes.


The Filipino victims are enticed by spurious job offers to work as "Customer Service Representatives"or "Call Center Agents "in Southeast Asian countries. Once they are recruited, the Filipino victims are issued tickets to fly to a Southeast Asian country, from which they are taken to adjacent countries and brought to remote areas. They are then forced to work as online scammers engaged in cryptocurrency and other online scams.


Many of the Filipino trafficked victims who engage in these online scamming activities have experienced abuse at the hands of these criminal syndicates, including physical and made to work long hours under difficult; non• payment of wages; confiscation of their passports, mobile phones and gadgets; and held hostage and made to pay exorbitant amounts of money should they wish to leave. Some are even threatened with death or cutting off their hands if they do not cooperate. Sometimes they are threatened with harm coming to their families in the Philippines. Some victims were sold to other syndicates, which may be engaged in other forms of slavery, including sexual slavery.


The Embassy reiterates its warning to the public to be wary of these criminal syndicates promising employment in mainland Southeast Asia.


------------------------------------------------


ABISO SA MGA FILIPINO NA MAG-INGAT SA ILLEGAL RECRUITMENT UPANG MAGKAMIT NG CYBERCRIME SA TIMOG-SILANGANG ASIA


Nagbibigay ng babala ang Pasuguan ng Pilipinas sa Egypt, Sudan, Ethiopia, Djibouti at Eritrea na tumataas ang bilang ng mga kaso ng mga Pilipinong na-re-recruit sa paraang hindi ayon sa batas. Mga sindikatong criminal na naka-base sa Timog-Silangang Asia ang nag-re-recruit ang mga Pilipino galing sa Pilipinas at pati na rinsa ibang bansa upang magkamit ng mga cybercrime.


Naaakit ang mga Pilipinong biktima ng mga huwad na alok na trabaho bilang "Customer Service Representatives" or "Call Center Agents" sa mga bansa sa Timog-Silangang Asia. Kapag na-recruit na sila, bibigyan sila ng mga ticket upang lumipad sa isang bansa sa Timog-Silangang Asia, at mula roon ay dadalhin sila sa ibang pang karatig na bansa hanggang sa mga liblib na lugar. Mapipilitan mula roon ang mga biktima na magtrabaho bilang online scammers para sa cryptocurrency at iba pang uri ng online scam.


Karamihanng mga Pilipinong biktima ng trafficking na nasangkot sa mga scamming activities ay nakakaranas ng pang-aabuso sa kamay ng mga sindikatong criminal. Kasama rito ang abusong pisikal at sikolohikal; walang patid na oras ng pagtatrabaho sa malagim na kalagayan; hindi pagpapa-suweldo; pag-kumpiska ng mga pasaporte, mobile phones at gadgets nila; at pagpataw ng labis-labis na halaga ng pera kung nais nilang umalis sa trabaho. May mga pinagbantaan ng kamatayan o puputulan ng mga kamay kung ayaw nilang ipagpatuloy ang trabaho nila. May mga binantaan din na mapapahamak ang mga kamag-anak nila sa Pilipinas. May mga biktimang pinagbili sa iba pang sindikatong kriminal na sangkot sa pag-aalipin, kasama ang sexual slavery.

Binibigyang-diin ng Pasuguan itong babala sa publiko na mag-ingat sa mga sindikatong kriminal na nag-aalok ng trabaho sa mainland ng Timog-Silangang Asia.7 views0 comments

Comments


bottom of page