top of page
  • Writer's picturePhilippine Embassy in Cairo

PUBLIC ADVISORY ON SITUATION IN SUDAN (As of 18 April 2023, 5pm, Egypt Standard Time)

Patuloy na mino-monitor ng Embahada sa Cairo ang kaguluhan sa Sudan. Nananawagan ang Embahada sa mga Pilipinong nasa Sudan na:


1. Huwag lumabas. Iwasan ding lumapit at manatili sa mga bintana at rooftops dahil sa peligro ng mga stray bullets at shrapnels.


2. Lumabas lamang ng bahay kung talagang kinakailangan (upang bumili ng kagamitan, pagkain at maiinom). I-assess muna nang maigi ang sitwasyon ng inyong kapaligiran, bago lumabas.


3. Patuloy na makipag-ugnayan po sa Embassy o ang Consulado sa Khartoum ukol sa inyong kalagayan. Kung hindi ninyo pa nagawa, ipadala ang malinaw na kopya ng inyong passport at residence visa sa cairo.pe@dfa.gov.ph and ibigay ang mga sumusunod na impormasyon:


Buong pangalan: Phone number: Lugar at pangalan kung saan nagtra-trabaho: Valid ang passport at residence visa? (Oo/Hindi) Pangalan at contact details ng mga kamag-anak sa Pilipinas:


Maraming salamat po!


​CONTACT US:

Philippine Embassy in Cairo WhatsApp/Mobile: (+20) 122 743 6472 Facebook/Messenger: PHinEgypt Email: cairo.pe@dfa.gov.ph


Philippine Consulate in Khartoum Telephone Number: (+249) 91 239 9448 Email: phil.cons@elnefeidigroup.com


—————————————-


The Philippine Embassy in Cairo continues to monitor the situation in Sudan. The Embassy calls on all Filipinos in Sudan to:


1. Stay indoors. Avoid staying near windows and rooftops due to risks of being hit by stray bullets and shrapnel.


2. Venture out if and only necessary (like to replenish supplies, e.g., food and water). Carefully assess the situation in your area before leaving your homes.


3. Continue to coordinate with the Philippine Embassy in Cairo and the Philippine Consulate in Khartoum for your current circumstances. If you have not done so, please send clear copies of your passport and residence visa via email: cairo.pe@dfa.gov.ph, and provide us with the following information:


Full name: Phone number: Name and location of employment: Is your passport and residence visa valid? (Yes/No) Name and contact details of your next-of-kin in the Philippines:


Thank you very much!


CONTACT US: Philippine Embassy in Cairo WhatsApp/Mobile: (+20) 122 743 6472 Facebook/Messenger: PHinEgypt Email: cairo.pe@dfa.gov.phPhilippine Consulate in Khartoum Telephone Number: (+249) 91 239 9448 Email: phil.cons@elnefeidigroup.com


43 views0 comments

Comments


bottom of page